NISZCZENIE DOKUMENTÓW


Z biegiem czasu duża część dokumentów w firmie traci swą przydatność, wiele z nich zawiera dane osobowe lub poufne informacje służbowe. Ich ujawnienie pociąga za sobą odpowiedzialność karną, może też narazić firmę na utratę korzyści handlowych. Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom bezpiecznego pozbycia się niewygodnego problemu, proponujemy Państwu swą pomoc i współpracę. Przeznaczone do zniszczenia materiały odbierzemy własnym transportem, bezpośrednio z Państwa biura. Materiały przeznaczone do zniszczenia nie muszą być sortowane, mogą zawierać koszulki, teczki, spinacze, itp. Dostarczamy swoje worki. Za przekazane nam materiały bierzemy całkowitą odpowiedzialność wynikającą z prawa karnego i cywilnego a co za tym idzie gwarantujemy, że nie dostaną się one w ręce osób trzecich. Całą operację kwitujemy odpowiednim protokołem, podpisanym przez obie strony. Posiadamy profesjonalne maszyny niszczące spełniające normę DIN 66 399, P-3 w klasie B (2), co odpowiada starej normie DIN 32757-1/3, uzyskując ścinkę 320 mm2 (do 4 x 80 mm).

 

Uzyskana w procesie niszczenia ścinka jest przez nas belowana i przekazywana wg norm Ustawy o odpadach do dalszego recyklingu wyspecjalizowanym zakładom. 

 

Wygodnym dla Państwa rozwiązaniem gromadzenia dokumentów przeznaczonych do zniszczenia są szafki, o których więcej informacji znajduje się w zakładce Szafki dla biur.